Priser for forskellige ydelser pr. 1/3 2022. Hos mig er en time altid lig med 60 minutter.

  • Individuel terapi: 1100 kr. pr. time

Terapi kan være 1 eller 1½ time ad gangen.

  • Individuel supervision: 1300 kr. pr. time + moms
  • Supervision i gruppe, 2-4 personer: 1600 kr. pr. time + moms
  • Supervision i gruppe, 5-8 personer: 2000 kr. pr. time + moms

Individuel supervision kan være 1, 1½ eller 2 timer ad gangen, gruppesupervision op til 3 timer ad gangen. Ved aftale om forløb af et længere, givent omfang kan der gives rabat på timeprisen. Såfremt supervisionen indgår i autorisationsforløb, specialist- eller supervisoruddannelse pålægges ikke moms.

  • Kurser / foredrag: Efter aftale afhængig af fx deltagerantal, rejsetid m.m. - prisen for en hel kursusdag er typisk mindst 17000 kr. + moms

Betaling modtages via MobilePay (30601) eller bankoverførsel (Merkur Bank, 8401-0001028283)

Jeg kan ikke modtage lægehenviste klienter med offentligt tilskud gennem sygesikringsordningen. På sundhed.dk kan du søge specifikt efter psykologer, hvor du kan få offentligt tilskud.

baek