Jeg skræddersyr kurser, temadage og foredrag til foreninger, arbejdspladser, erfagrupper og andre interesserede. Jeg har holdt mange kurser med temaer relateret til tilknytning, tilknytningsmønstre og deres relevans i behandlingssammenhænge og er dygtig til at omsætte min omfattende akademiske og forskningsmæssige viden til pointer og handlestrategier, som er brugbare i dagligdagen som menneske og som behandler.

Jeg har mange års undervisningserfaring fra min ansættelse på Københavns Universitet og betydelig erfaring med at formidle til psykologer, behandlingspersonale og mennesker helt generelt. Som underviser er jeg optaget af at inspirere, facilitere frugtbare refleksionsrum og skabe dialog mellem teori og praksis.

root-1185346

Her har jeg blandt andet holdt kursus eller oplæg:

 • Kommunalt ansatte psykologers seksion (KAPS)
 • Børne- og Familiepsykologisk Selskab
 • Studenterrådgivningen
 • Stutgården, Hillerød
 • Børnenetværket i Vejle
 • Børne- og ungdomspsykiatrien, Region Syd
 • Specialistuddannelsen i mentaliseringsbaseret terapi for voksne
 • Psykiatrisk afdeling, Aabenraa
 • Familiehuset i Hillerød
 • Familiekonsulenter i Ølstykke
 • Pædagogisk Psykologisk Center Nykøbing Falster
 • Sankt Lukas Stiftelsen
 • Psykologer i Kreds Vejle, Sønderjylland, København, Vestsjælland, Ringkøbing og Frederiksborg
 • Dansk Selskab for Psykoanalytisk Psykoterapi
 • Behandlingspersonale på Roskilde Universitetshospital
 • Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi, Stolpegård
 • Psykologhuset for Børn og Unge, Københavns Kommune
 • Personale ved Onkologisk Afsnit, Roskilde Sygehus
 • Psykologer i Misbrugspsykologisk Selskab
 • Center for Familiepleje, Københavns Kommune
 • Plejefamiliekonsulenter i Region Hovedstaden
 • Psykologer i Prescriba
 • Psykologcentret Israels Plads
 • Plejefamiliekonsulenter i Region Nordjylland
 • Arbejdsgruppe om kvalitativ metode, det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
 • Terapeuter i Unge & Sorg
 • Psykologer i Hospitalssektionen