Forskningsmodulet, forår 2025
Undervisere: Sara K. Nielsen & Sarah Daniel

Kurset henvender sig til psykologer på vej mod specialistgodkendelse og alle kan deltage, uanset psykologisk arbejdsfelt og teoretisk orientering. Vi henter primært vores eksempler fra forskning inden for det kliniske område, men har blik for det almene. Vores mission er at formidle stoffet på en måde, som er engagerende og relevant - også for det daglige arbejde.

Begge undervisere har betydelig erfaring med at forske i psykoterapeutisk behandling med anvendelse af såvel kvantitative som kvalitative metoder. På dette kursus bruger vi vores erfaringer og trækker på eksempler fra faktiske forskningsprojekter til at give en forståelse af, hvordan forskning ser ud ”bag scenetæppet” – herunder strategiske valg og kompromiser og forskellige metoders fordele og ulemper. Herved kan deltagerne både få inspiration til måder at integrere forskning i det daglige arbejde og blive skærpet i vurderingen af forsknings kvalitet og brugbarhed.

Formål:

  • At give dig en sådan viden i forskningsmetodologi, at du er i stand til selvstændigt og kritisk at vurdere empiriske undersøgelser, herunder design, undersøgelsesredskaber, rekruttering og de mest almindelige statistiske og kvalitative analyseformer
  • At give dig færdighed i at anvende systematisk litteratursøgning i forbindelse med et forskningsemne
  • At sætte dig i stand til på en reflekteret måde at undersøge, analysere og beskrive en faglig problemstilling på basis af et systematisk indsamlet materiale

Indhold og form:
Undervisningen består i en kombination af oplæg fra underviserne, øvelser og gruppearbejde. Undervejs er der mulighed for at drøfte og få feedback på egne projekter, og vi sætter tid af til at arbejde med, hvordan man bedst muligt får lavet et meningsfuldt produkt. Begge undervisere har stor formidlings- og vejledningserfaring, både fra universitetsregi og det kliniske område. Vi tilpasser vores undervisning fleksibelt til deltagernes behov og ønsker.

Kurset opfylder kravene til den teoretiske del af forskningsmodulet og består af 18 timer, som er fordelt på tre undervisningsdage fra 9-16. Forskningsmodulet kræver desuden udarbejdelse af et produkt, som kan være en artikel, et bogkapitel, et fagligt oplæg eller en opgave, som kan godkendes af os eller af andre med PhD grad i psykologi. Nogle deltagere vil allerede have lavet noget, som opfylder kravene til produktet, nogle vil arbejde med produktet i forbindelse med kurset, og andre vil foretrække at arbejde med produktet efter afslutningen af den teoretiske del.

Tid og sted:

Onsdag den 5/3, torsdag den 6/3 og fredag den 7/3 2025. Alle dage fra 9-16 med en times frokostpause. Prisen inkluderer kaffe og te i løbet af dagen - frokost kan købes mange steder i nabolaget.

Kurset afholdes i centralt i København.

Pris og tilmelding:

5500 kr. pr. deltager.

Vejledning og godkendelse af produkt kan tilkøbes. Her fakturerer vi 850 kr. pr time baseret på vores faktiske tidsforbrug til vejledningsmøder (live eller online), forberedelse, skriftlig feedback og gennemlæsning af opgave / gennemlytning af fagligt oplæg. Vi bruger sjældent mere end fire timer i alt på vejledning af produkt.

Du kan tilmelde dig kurset her. Husk at skrive, hvem fakturaen skal sendes til, herunder evt. EAN nummer. Tilmelding er bindende, når kursusgebyret er betalt.

KURSER
Sarah-150x150
Sara-K.K.-Nielsen-150x150

Om underviserne:

Sarah Daniel er specialist og supervisor i psykoterapi og PhD. Hun har i mange år været ansat på Institut for Psykologi, Københavns Universitet, senest som fastansat lektor. Sarah har især har forsket i, hvordan klienters tilknytningsmønstre påvirker terapeutisk proces og udbytte. Hun arbejder nu fuld tid i egen praksis.

 

Sara Nielsen er autoriseret psykolog og PhD. Hun er ansat som tenure track adjunkt på Institut for Psykologi, Københavns Universitet. Sara forsker i, hvilke faktorer der prædikterer positivt udbytte af psykoterapi og har klinisk erfaring med både børn og voksne.