TERAPI

Som terapeut arbejder jeg fortrinsvis med individuelle voksne klienter. Jeg arbejder især med følelsesmæssige og relationelle udfordringer og med den måde som vores tilknytningshistorie påvirker vores forhold til os selv og andre her og nu. Terapeutiske forløb kan være kortere eller længere efter ønske og behov, og vi samarbejder om at finde den måde at tilrettelægge samtalerne på, som er mest meningsfuld og brugbar for dig.

Jeg har særlig uddannelse i narrativ og emotionsfokuseret terapi, men har kendskab til flere terapeutiske metoder og tror på, at det er vigtigt at tilpasse den terapeutiske metode til det specifikke menneske, som opsøger hjælp. Jeg tror desuden på, at noget af det mest hjælpsomme for de fleste, som bakser med noget i livet, er virkelig at blive mødt og forstået i deres historie og oplevelse af tingene. Det er udgangspunktet for at skabe et rum, hvor der er plads til at tænke sig om, få andre vinkler på det, der er svært, og måske nå frem til nye måder at handle på.

Som psykolog har jeg naturligvis tavshedspligt. Jeg har stor respekt for det mod, det kræver at dele sin historie og bede om hjælp, og det ligger mig meget på sinde at drage omsorg for den tillid, som det indebærer. Jeg arbejder hele tiden på at dygtiggøre mig og modtager løbende supervision på mit arbejde.