Hjemmeside

Jeg er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet i 2000, autoriseret af Psykolognævnet i 2003 og har en PhD grad i psykoterapiforskning fra Københavns Universitet fra 2008. Jeg har arbejdet i voksen- og børnepsykiatrien og har derefter i en årrække været ansat på Københavns Universitet, senest som lektor. I 2017 opsagde jeg min faste stilling på universitetet for at starte selvstændig psykologpraksis på fuld tid. Jeg er godkendt specialist og supervisor i psykoterapi med voksne.

Som terapeut er jeg integrativt orienteret, men er især uddannet i narrativ og emotionsfokuseret terapi. Jeg er desuden en internationalt anerkendt forsker inden for voksnes tilknytningsmønstre og deres betydning i psykoterapi, og min viden på dette område præger naturligt mit arbejde som både terapeut og supervisor.

Selv om jeg ikke længere er fastansat på universitetet bibeholder jeg en stærk forbindelse til forskningsmiljøet, deltager fortsat i forskningsaktiviteter og holder mig opdateret i forhold til de nyeste udviklinger inden for psykoterapiforskningen. Jeg er desuden beskikket som censor ved universitetsuddannelserne i psykologi.

Jeg er årgang 1976, gift og mor til to. Bor i bofællesskab og holder af morgenløbeture, at få planter til at gro, maleri og håndarbejde.