I 2023 udbyder jeg som noget nyt en supervisionsgruppe for psykologer. Gruppen er primært tiltænkt psykologer, der arbejder klinisk, hvad enten det er som ansat eller i selvstændig praksis. Vi mødes 11 gange 2½ time i løbet af året, skiftevis formiddage og eftermiddage.

I supervisionsgruppen vil det være muligt at arbejde med såvel enkeltcases som bredere temaer, der kan angå forståelsen af klienter, eget samspil med klienter, en selv i psykologarbejdet eller udfordringer i den bredere samarbejdsmæssige kontekst, man indgår i. Jeg lægger stor vægt på at skabe et trygt og inspirerende rum, hvor der er plads til at reflektere, fremavle nysgerrighed og støtte hinanden i bæredygtige måder at være i psykologarbejdet på.

Som supervisor har jeg særligt meget at tilbyde, hvad angår indtænkning af et tilknytningsperspektiv i arbejdet, men jeg trækker også meget på narrative forståelser. Jeg er autoriseret og godkendt specialist og supervisor i psykoterapi (med voksne), så supervisionen vil kunne indgå i såvel autorisation som specialistuddannelse.

cropped-ripples-966314.jpg

Deltagere: 3-4 psykologer, som arbejder klinisk med voksne, børn og/eller familier

Sted: Slotsgade 65A, 1. sal, 3400 Hillerød

Gruppen mødes 11 gange a 2½ time hen over 2023 med mulighed for at forlænge forløbet i 2024, såfremt der er interesse for det.

Dato og tid8/3 13:00-15:30, 29/3 9:30-12:00, 19/4 13:00-15:30, 10/5 9:30-12:00, 7/6 13:00-15:30, 16/8 9:30-12:00, 6/9 13:00-15:30, 27/9 9:30-12:00, 25/10 13:00-15:30, 15/11 9:30-12:00 og 13/12 13:00-15:30.

Pris: 14.000 kr. + moms. Såfremt supervisionen indgår i autorisationsforløb, specialist- eller supervisoruddannelse pålægges ikke moms.

Tilmelding: Du kan tilmelde dig online her. Ved spørgsmål, send en mail til psykolog@sarahdaniel.dk